Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af SKATs kontrolsvigt i forbindelse med refusion af udbytteskat

29-09-2015

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om en undersøgelse af SKATs kontrolsvigt i forbindelse med refusion af udbytteskat.

Rigsrevisionen vil gennemføre en undersøgelse af Skatteministeriets tilsyn og SKATs forvaltning af refusion af udbytteskat i perioden 2010-2015, herunder hvilke initiativer SKAT og Skatteministeriet har iværksat på baggrund af bemærkninger og anbefalinger fra Skatteministeriets Interne Revision og Rigsrevisionen siden 2010.

Hele notatet (PDF)