Beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

25-02-2015

Beretning nr. 9/2014

Beretningen handler om, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet sikrer et tilfredsstillende tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet sikrer et tilfredsstillende tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø i landets virksomheder. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

 • Har Beskæftigelsesministeriet fulgt op på, om rammerne for tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø fungerer tilfredsstillende?
 • Har Arbejdstilsynet fastsat mål for tilsynet med det psykiske arbejdsmiljø, og følger Arbejdstilsynet op på effekten af tilsynsindsatsen?
 • Anvender Arbejdstilsynet metoder og procedurer, der giver mulighed for at identificere problemer med det psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne? 

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i maj 2014.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 25. februar 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at landets virksomheder sikrer, at medarbejderne ikke udsættes for sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko på grund af påvirkninger fra det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø. Ca. 1/5 af det langvarige sygefravær er relateret til problemer i det psykiske arbejdsmiljø, fx vold, trusler om vold, mobning og højt arbejdspres.

Statsrevisorerne finder, at Beskæftigelsesministeriet ikke i tilstrækkelig grad har sikret sig, at rammerne for Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø er hensigtsmæssige. Der er således risiko for, at tilsynet hviler på et forældet og mindre effektivt grundlag.

Statsrevisorerne bemærker:

 • At Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og muligheder for at give påbud bygger på 20 år gamle anbefalinger fra 1995 – hvis relevans ikke er vurderet siden 1998.
 • At Beskæftigelsesministeriet ikke har evalueret, om partsaftaler og certificerings­ordninger (der fritager virksomhederne for Arbejdstilsynets tilsyn) bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø.
 • At Arbejdstilsynet ikke har foretaget en samlet evaluering af resultater og effekter af de enkelte indsatser inden for det psykiske arbejdsmiljø. En sådan evaluering vil kunne styrke fastsættelsen af relevante mål for Arbejdstilsynets indsats fremover."

Rigsrevisionens notat af 4. juni 2015

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø.

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeriet vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder: 

 • opfølgning på Metodeudvalgets anbefalinger
 • opfølgning på, om certificeringsordningerne og partsaftalerne fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø
 • evaluering af resultater og effekter inden for tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø
 • udviklingen af målemetoder, der mere direkte måler effekten af Arbejdstilsynets indsats
 • brug af virksomhedernes skriftlige datakilder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af tilsyn. 

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 13. januar 2017

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om Metodeudvalgets anbefalinger er tidssvarende og hen­sigtsmæssige at lægge til grund for Arbejdstilsynets tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø
 • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om certificeringsordningen fungerer hensigtsmæssigt i for­hold til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på, om parts­aftalerne fungerer hensigtsmæssigt i forhold til at bidrage til et godt psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdstilsynets evaluering af resultater og effekter inden for tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø
 • Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle målemetoder, der mere direkte måler effekten af Arbejdstilsy­nets indsats
 • Arbejdstilsynets brug af virksomhedernes skriftlige datakilder i forbindelse med forberedelse og gennemførelse af tilsyn. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan lukkes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik