Notat om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014

01-12-2015

Rigsrevisionen orienterer i dette notat Statsrevisorerne om hovedkonklusionerne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2014. Desuden har Rigsrevisionen valgt at fremhæve 2 områder i Revisionsrettens årsberetning, som vi finder særligt væsentlige. Det ene omhandler Europa-Kommissionens og medlemslandenes arbejde med at opnå resultater og effekt af EU-midlerne. Det andet omhandler Revisionsrettens opfordring til EU’s beslutningstagere om at udvikle en ny tilgang til forvaltningen af EU’s udgifter og investeringer.

Hele notatet (PDF)