Beretning om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition

09-12-2015

Beretning nr. 8/2015

Beretningen handler om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition.  

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Forsvaret efterlever den del af sin sikkerhedsbestemmelse, som vedrører håndtering af tab og fund af våben og ammunition.  

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i juli 2015.

Hele beretningen (PDF)

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 9. december 2015 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 8/2015 om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Forsvaret og Hjemmeværnet (Forsvaret) håndterer dagligt store mængder af våben og ammunition, som ikke skal falde i de forkerte hænder. Forsvaret har derfor en sik­kerhedsbestemmelse om, at Forsvaret hurtigst muligt skal rapportere til Forsvarets Efterretningstjeneste om tab og fund af våben og ammunition (hændelsesrapporter), hvorefter relevante myndigheder orienteres.

Statsrevisorerne finder det helt uacceptabelt, at Forsvaret ikke har en betryggende håndtering af tab og fund af våben og ammunition.

Statsrevisorerne kritiserer, at Forsvaret løber en sikkerhedsmæssig risiko ved ikke at efterleve egen sikkerhedsbestemmelse vedrørende håndtering af tab og fund af våben og ammunition.

Kritikken er baseret på følgende:

  • Forsvaret udarbejder ikke alle de hændelsesrapporter, som de skal i henhold til sikkerhedsbestemmelsen. Det betyder bl.a., at der er fund af våben, som ikke kan relateres til tidligere registrerede tab.
  • Når det konstateres, at en hændelse ikke er rapporteret som forudsat, sker der ingen opfølgning.
  • Ikke alle tab af våben anmeldes til politiet.
  • Forsvarets it-systemer og registreringer understøtter ikke, at Forsvaret kan udarbejde en pålidelig opgørelse af tab og fund af våben og ammunition.

Af forsvarsministerens svar til Folketingets Forsvarsudvalg, der bygger på Forsvarets årlige opgørelser, fremgår det, at man i perioden 2010-2014 har mistet 59 komplet­te våben og fundet 138 komplette våben, og at der har været 4 tab og 6 fund af ammunition. Rigsrevisionens undersøgelse viser dog, at Forsvaret mister flere våben og mere ammunition end det, der fremgår af Forsvarets årlige opgørelser.

Statsrevisorerne kritiserer, at forsvarsministeren således 2 gange i perioden 2010-2015 har givet Forsvarsudvalget ukorrekte oplysninger om omfanget af våben og ammunition, som Forsvaret har mistet."

Rigsrevisionens notat af 1. april 2016

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2015 om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition.

Notatet er baseret på en redegørelse fra forsvarsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Forsvarsministeriets arbejde med at præcisere Forsvarets sikkerhedsbestemmelse
  • Forsvarsministeriets arbejde med at etablere en it-løsning, der kan understøtte en mere fokuseret rapportering, registrering og opfølgning på konstaterede tab og fund af våben og ammunition.

Hele notatet (PDF)

Rigsrevisionens notat af 11. december 2018

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 8/2015 om Forsvarets håndtering af tab og fund af våben og ammunition.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Forsvarsministeriets arbejde med at præcisere Forsvarets sikkerhedsbestemmelse
  • Forsvarsministeriets arbejde med at etablere en it-løsning, der kan understøtte en mere fokuseret rapportering, registrering og opfølgning på konstaterede tab og fund af våben og ammunition.  

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik