Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens selvstændige offentlig virksom­heder og selskaber

09-09-2014

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at sammenligne, hvad der kendetegner organiseringen af henholdsvis selvstændige offentlige virksomheder og statslige aktieselskaber, og hvilke fordele og ulemper anvendelsen af disse styreformer giver for staten. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. Undersøgelsen vil have fokus på at vurdere grundlaget for og overvejelserne bag den valgte selskabsform. Vurderingen vil både ske ud fra et systemperspektiv, ved at vi ser på det overordnede grundlag i form af regler og rammebetingelser, og ud fra en vurdering af det specifikke beslutningsgrundlag, der ligger til grund for en række konkrete selskabsdannelser. Derudover vil vi vurdere, om staten som ejer og tilsynsmyndighed sikrer de bedst mu­lige betingelser for, at selskaberne på den ene side er økonomisk veldrevne, samtidig med at de samfundsmæssige opgaver og hensyn tilgodeses.

Hele notatet (PDF)