Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring

09-09-2014

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om en undersøgelse af Skatteministeriets økonomistyring. 

Rigsrevisionen har valgt at gennemføre undersøgelsen ved at vurdere, om Skatteministeriets departement og SKAT har etableret og gennemført en sikker økonomistyring af skatteområdet, herunder taget vare på kvalitet og retssikkerhed. Undersøgelsen vil også omfatte en vurdering af SKATs regnskabsvæsen.

Hele notatet (PDF)