Notat om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU’s regnskaber for 2012

17-06-2014

Notatet redegør for Europa-Parlamentets endelige godkendelse af EU’s regnskab for 2012. Europa-Parlamentet har valgt at godkende regnskabet, men kritiserer, at fejlprocenten er steget for 3. år i træk, og tager forbehold på 2 områder af EU’s regnskab – landbrug og regionalpolitik. 

I forbindelse med godkendelsen af regnskabet afgiver Europa-Parlamentet en lang række bemærkninger til regnskabet og til Europa-Kommissionens og medlemslandenes forvaltning af EU-midler. I notatet fremhæves de bemærkninger, som Rigsrevisionen har vurderet er mest væsentlige og interessante for Statsrevisorerne: 

  • mere målrettet kontrol
  • styrket intern og ekstern revision
  • erklæringer fra medlemslandene om EU-midler.

Notatet afrundes med en orientering til Statsrevisorerne om Rigsrevisionens samarbejde med Den Europæiske Revisionsret og de øvrige rigsrevisioner i EU.

Hele notatet (PDF)