Regnskabsaflæggelse og revision vedrørende efterretningstjenesterne

20-02-2014

Det er Rigsrevisionen, der reviderer Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Du kan læse mere om regnskabsaflæggelse og revision vedrørende efterretningstjenesterne her.