Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014

09-12-2014

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om en undersøgelse af budgetoverskridelsen ved Eurovision Song Contest 2014.  

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. Det overordnede formål med undersøgelsen vil være at vurdere Projektselskabets forberedelse samt styring af etablering og drift af venue for Eurovision Song Contest 2014. Vi vil særligt have fokus på, om rolle- og ansvarsfordelingen var klar og hensigtsmæssig i projektstyringen. Vi vil fortrinsvis basere undersøgelsen på Projektselskabets skriftlige materiale, og vi vil primært tage udgangspunkt i projektstyring af de aktiviteter, som resulterede i de største budgetoverskridelser.  

På baggrund af den samlede gennemgang af forberedelse og styring af projektet vil vi fremdrage de læringspointer, som i givet fald kan anvendes fremadrettet i andre lignende projekter. 

Hele notatet (PDF)