Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af ”lukkede” tilskudspuljer

09-12-2014

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge statens forvaltning af "lukkede" tilskudspuljer, herunder bl.a. hvor udbredt det er at anvende denne type puljer, hvorfor de anvendes, og om de kan forvaltes i overensstemmelse med principperne for effektiv tilskudsforvaltning. 

Dette notat beskriver, hvordan undersøgelsen vil blive tilrettelagt. Vi har defineret "lukkede" puljer som tilskud, hvor ansøgerkredsen er blevet afgrænset af tilskudsyder i udmøntningen af tilskudsordningen, og/eller tilskud, hvor en mangelfuld offentliggørelse af tilskudsmuligheden har medført, at ansøgerkredsen i praksis er blevet afgrænset fra muligheden for at søge tilskuddet. Puljers ansøgerkreds kan afgrænses i lovgivningen eller af tilskudsyder i designet af puljerne, ligesom en mangelfuld annoncering i praksis kan afgrænse ansøgerkredsen. Undersøgelsens hovedformål vil være at vurdere, om "lukkede" puljer bliver forvaltet i overensstemmelse med principperne for god tilskudsforvaltning. Vi vil kortlægge omfanget af "lukkede" puljer i ministerierne. Dernæst vil vi vurdere, om ministerierne efterlever de forvaltningsretlige regler og principper i administration af puljerne.

Hele notatet (PDF)