Notat om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisio­­nens EU-samarbejde

09-12-2014

Rigsrevisionen orienterer i dette notat Statsrevisorerne om resultaterne af Den Europæiske Revisionsrets revision og giver et overblik over hovedkonklusionerne i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013.

Rigsrevisionen benytter anledningen til også at orientere Statsrevisorerne om 3 centrale emner i rigsrevisionernes EU-samarbejde: 

  • hvordan der skabes resultater og effekt af EU-midlerne 
  • Europa 2020-strategien og en ny horisontal analyse fra Revisionsretten om ansvarlighed og revision 
  • bankunionens betydning for den eksterne offentlige revision af den finansielle sektor.

Hele notatet (PDF)