Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler

10-04-2014

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge, hvordan regionernes hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. 

Rigsrevisionen har valgt at gennemføre en større undersøgelse af forvaltningen af eksterne forskningsmidler. I undersøgelsen vil vi for det første bl.a. afdække, om der er fastlagt tilfredsstillende forretningsgange og interne kontroller for forvaltningen af de eksternt finansierede forskningsprojekter. I den forbindelse vil vi også undersøge, om retningslinjerne for indgåelse af samarbejdsaftaler med private tilskudsgivere sikrer hospitaler og forskere et tilfredsstillende samarbejds- og aftalegrundlag. Vi vil for det andet - med udgangspunkt i en stikprøve af de mest væsentlige og risikobetonede tilskud - afdække, om de fastlagte forretningsgange følges, så de eksterne forskningsmidler anvendes til den forskning og de formål, som er hensigten.

Endelig vil vi undersøge, om regionerne og ministerierne - Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Økonomi- og Indenrigsministeriet - har ført et tilstrækkeligt tilsyn med forvaltningen af eksterne forskningsmidler.

I undersøgelsen vil tillige indgå en sammenligning mellem forvaltningen af eksterne forskningsmidler på hospitaler og universiteter med henblik på at belyse god praksis.

Hele notatet (PDF)