Notat om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles

02-09-2013

Notatet er et baggrundspapir til brug for Statsrevisorernes besøg ved EU-institutioner i Luxembourg og Bruxelles den 25.-26. september 2013. Notatet skitserer, hvordan EU’s kontrol- og revisionsorganer samarbejder med de tilsvarende danske myndigheder og Rigsrevisionen, og giver en introduktion til Den Europæiske Revisionsrets og Rigsrevisionens revision af EU-midler og samarbejdet mellem de 2 institutioner.

Hele notatet (PDF)