Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg

01-10-2013

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge statens støtte til solcelleanlæg.

Rigsrevisionen har valgt at gennemføre en større undersøgelse af statens støtte til solcelleanlæg. Vi vil for det første undersøge kvaliteten af Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og Skatteministeriets lovarbejde i forbindelse med lovændringerne på solcelleområdet i perioden 2010-2013. Det vil vi gøre ved at undersøge, hvordan lovarbejdet har været tilrettelagt, og ved at undersøge kvaliteten af ministeriernes analyser af de forventede økonomiske konsekvenser ved lovændringerne. For det andet vil vi undersøge Klima-, Energi- og Bygningsministeriets og Skatteministeriets forvaltning af støtten. Endelig vil vi undersøge, om klima-, energi- og bygningsministerens information til Folketinget har været rigtig og fyldestgørende med primært fokus på perioden 2012-2013.

Hele notatet (PDF)