Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter

31-10-2013

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at undersøge, i hvilket omfang og på hvilken måde staten anvender private konsulenter i opgaveløsningen. 

Rigsrevisionen har valgt at gennemføre en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. Undersøgelsen vil bl.a. have fokus på omfang og udvikling i brugen af konsulenter i staten i perioden 2008-2013, og om staten bruger konsulenter på en hensigtsmæssig måde. 

Hele notatet (PDF)