Notat om eksterne faglige evalueringer af Rigsrevisionens beretninger fra 2012

12-03-2013

Rigsrevisionen har i en årrække fået evalueret alle beretninger vedrørende større undersøgelser af et evaluerings­­panel og har som resultatmål, at evaluatorerne vurderer den faglige kvalitet i beretningerne til at være tilfredsstillende.

I dette notat orienterer vi om resultaterne af de eksterne faglige evalueringer af beretninger fra 2012.

Hele notatet (PDF)