Notat om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2011

08-01-2013

Rigsrevisor har i det faktuelle notat til Statsrevisorerne givet en orientering om revisionen, der har fundet sted for de fællesnordiske aktiviteter for 2011. Revisionen afgav påtegninger og beretninger om regnskaberne for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for regnskabsåret 2011. Nordisk Råds kontrolkomité har behandlet beretningerne og afgav komitéens betænkninger med tilhørende beslutningsforslag herom. Beretningerne og kontrolkomitéens beslutningsforslag blev behandlet på Nordisk Råds session i Helsinki i november 2012.

Hele notatet (PDF)