Notat om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2012

05-12-2013

Rigsrevisionen har i notatet til Statsrevisorerne givet en orientering om revisionen, der har fundet sted for de fællesnordiske aktiviteter for 2012. Revisionen afgav påtegninger og beretninger om regnskaberne for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for regnskabsåret 2012. Nordisk Råds kontrolkomité har behandlet beretningerne og afgav komitéens betænkninger med tilhørende beslutningsforslag herom. Beretningerne og kontrolkomitéens beslutningsforslag blev behandlet på Nordisk Råds session i Oslo i oktober 2013.

Hele notatet (PDF)