Notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSAI 100, 200, 300 og 400

10-12-2013

Rigsrevisionen orienterer i dette notat Statsrevisorerne om de grundlæggende internationale principper for udførelsen af revisionsopgaver, der fremover anvendes i den offentlige revision i Danmark. Principperne skal bl.a. sikre, at den offentlige revision er med til at skabe gennemsigtighed i forvaltningen af offentlige midler og understøtter den parlamentariske kontrol med regeringen og andre forvaltningsansvarlige myndigheder.

Revisionsprincipperne er fastlagt af rigsrevisionernes internationale organisation (INTOSAI) og indgår i rigsrevisionernes internationale standarder (ISSAI) i 4 nye dokumenter - ISSAI 100, 200, 300 og 400. Rigsrevisionen er formand for INTOSAI’s komité for faglige standarder og har haft et væsentligt ansvar for at sikre, at principperne er blevet udviklet som planlagt. I Danmark bør principperne efterleves af alle revisorer, der udfører revisionsopgaver i henhold til god offentlig revisionsskik. 

Hele notatet (PDF)