Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DSB

13-08-2013

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at undersøge, om DSB drives omkostningseffektivt.

Rigsrevisionen har valgt at gennemføre en større undersøgelse af DSB’s økonomi. I undersøgelsen vil vi bl.a. overordnet analysere DSB’s resultater i perioden 1999-2012. Vi vil gå i dybden med perioden 2007-2012, hvor vi bl.a. vil analysere resultaterne af de konkurrenceudsatte aktiviteter i ind- og udland, DSB’s omkostningseffektivitet sammenlignet med andre europæiske jernbaneoperatører og DSB’s beslutningsgrundlag mv. for udvalgte investeringer. Endelig vil vi undersøge, hvordan Transportministeriet fører tilsyn med DSB og understøtter, at DSB drives på et forretningsmæssigt grundlag.

Hele notatet (PDF)