Beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats

21-08-2013

Beretning nr. 14/2012

Beretningen handler om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Andre aktører er fx private virksomheder, organisationer eller a-kasser, der varetager jobsamtaler med og/eller aktivering af de ledige i fx virksomhedspraktik.

Kommunerne kan indgå samarbejde med andre aktører under enten landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler. Kommunerne har haft mulighed for at bruge 3 forskellige rammeaftaler, herunder serviceudbuddet for dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere med undtagelse af ledige med lang videregående uddannelse.

Formålet med Rigsrevisionens undersøgelse er at sammenligne effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet med jobcentrenes indsats og at undersøge, hvordan Arbejdsmarkedsstyrelsen understøtter kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. Dette er undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål:

  • Er effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats under serviceudbuddet på niveau med jobcentrenes beskæftigelsesindsats?
  • Understøtter Arbejdsmarkedsstyrelsen kommunernes opfølgning på effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats?  

Rigsrevisionen har igangsat undersøgelsen på eget initiativ i september 2012.

Statsrevisorernes bemærkning til beretningen

Den 21. august 2013 behandlede Statsrevisorerne

Beretning nr. 14/2012 om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats

Statsrevisorerne afgav beretningen til Folketinget med følgende bemærkning:

"Formålet med kommunernes beskæftigelsesindsats er at bistå de ledige med at få et arbejde gennem fx samtaler og aktivering. Beskæftigelsesindsatsen udføres af kom­munernes jobcentre og er igennem mange år også udført af andre aktører, fx private virksomheder, a-kasser eller organisationer.

I denne beretning sammenlignes effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats med effekten af jobcentrenes indsats i en registerundersøgelse. Undersøgelsen omfatter ledige, der har været henvist til andre aktører under serviceudbuddet, dvs. dag­pengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere med undtagel­se af ledige med lang videregående uddannelse.

Beretningen viser, at effekten af andre aktørers beskæftigelsesindsats er ringere end effekten af jobcentrenes indsats.

Ledige, der er henvist til andre aktører, arbejder således i gennemsnit 10 dage mindre i det første halvår efter, at de er henvist. Herefter er de ledige lige meget i arbejde, uanset om de er hos andre aktører eller hos jobcentrene.

Statsrevisorerne konstaterer, at der er samfundsøkonomiske omkostninger ved at henvise ledige til andre aktører. Selv om andre aktører har lavere omkostninger til beskæftigelsesindsatsen end jobcentrene, kan det ikke opveje, at hver ledig henvist til andre aktører taber ca.11.200 kr. i lønindkomst pr. år.

Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende:

  • at kommunerne i mindre grad har fulgt op på, om andre aktørers beskæftigelsesindsats virker efter hensigten, fx om de ledige kommer i arbejde eller under uddannelse
  • at Beskæftigelsesministeriet, herunder Arbejdsmarkedsstyrelsen, ikke i tilstrækkelig grad har understøttet kommunernes tilsyn med andre aktører, herunder lands­dækkende og opdaterede data om andre aktørers resultater."

Rigsrevisionens notat af 26. november 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2012 om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats.

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som Beskæftigelsesministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. Arbejdsmarkedsstyrelsen har bl.a.:

  • opdateret data om andre aktørers resultater på Jobindsats.dk
  • indskærpet over for samtlige kommuner, at de skal overholde lovgivningen om at opgøre og offentliggøre egne enhedsomkostninger.

Derudover vil Arbejdsmarkedsstyrelsen forsat styrke arbejdet med at understøtte kommunernes anvendelse af andre aktører ved at formidle og stille viden til rådighed om indsats og resultater i beskæftigelsesindsatsen.

Rigsrevisionen finder initiativerne tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)

Beretningshistorik