Notat om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds salg af aktier i LD Invest

11-09-2012

Rigsrevisionen har på foranledning af Statsrevisorerne undersøgt Lønmodtagernes Dyrtidsfonds (LD) 2 salg af aktier i LD Invest i henholdsvis 2010 og 2011, hvor LD afhændede en større mængde aktier.

Rigsrevisionen har vurderet proces­sen omkring salgene.

Hele notatet (PDF)