Notat om orientering om Rigsrevisionens formandskab for INTOSAI's Professional Standards Committee (PSC) frem til INCOSAI 2016

06-10-2012

I dette notat orienterer rigsrevisor om Rigsrevisionens fremtidige engagement i den internationale paraplyorganisation for rigsrevisioner, INTOSAI, og beslutningen om, at Rigsrevisionen træder tilbage som formand for INTOSAI's komité for professionelle revisionsstandarder ved udgangen af 2016. Rigsrevisionen har været formand for denne komité siden 2005.

Hele notatet (PDF)