Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af universiteternes stigende egenkapital

05-11-2012

Statsrevisorerne bad i august 2012 Rigsrevisionen om at undersøge universiteternes stigende egenkapital og årsagerne hertil mv.

Rigsrevisionen har valgt at tilrettelægge en større undersøgelse af emnet. I undersøgelsen vil Rigsrevisionen analysere sammensætningen og opbygningen af universiteternes egenkapital, universiteternes begrundelser for egenkapitalen, og om der er elementer i universiteternes økonomistyring, der kan forklare de seneste års overskud.

Hele notatet (PDF)