Notat om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2011

30-11-2012

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om de væsentligste konklusioner i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning og revisionserklæring for regnskabsåret 2011. Rigsrevisor orienterer også om bemærkningerne i årsberetningen til de danske myndigheders forvaltning af EU-midler. Dernæst beskrives den seneste udvikling i samarbejdet mellem rigsrevisionerne og Den Europæiske Revisionsret om revisionen i EU, og notatet afsluttes med rigsrevisors bemærkninger til årsberetningen og udviklingen i samarbejdet.

Hele notatet (PDF)