Notat om uregelmæssigheder i projektforvaltningen hos Institut for Menneskerettigheder

31-01-2012

Notatet handler om konstaterede uregelmæssigheder, som har fundet sted igennem længere tid hos Institut for Menneskerettigheder vedrørende forvaltningen af instituttets donormidler til projekter, der omhandler nationale og globale menneskerettighedsspørgsmål og forskning på området.

Hele notatet (PDF)