Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af IC4- og IC2-tog

10-01-2012

Notatet beskriver indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af IC4- og IC2-tog.

Undersøgelsen vil bl.a. handle om, hvorvidt DSB i forbindelse med et forlig med leverandøren AnsaldoBreda i maj 2009 har lagt grundige og realistiske planer for, hvordan IC4- og IC2-togene hurtigst muligt kan indsættes i passagertrafikken, hvorvidt DSB har opbygget en projektorganisation, der effektivt har gennemført og løbende tilrettet planerne, og hvorvidt DSB har taget de nødvendige tiltag for at sikre, at AnsaldoBreda leverer togene som aftalt.

Hele notatet (PDF)