Notat om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2010

05-01-2012

Rigsrevisionen har i dette notat til Statsrevisorerne orienteret om revisionen af de fællesnordiske aktiviteter i 2010. Revisionen afgav påtegninger og beretninger om regnskaberne for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for regnskabsåret 2010. Nordisk Råds kontrolkomité har behandlet beretningerne og afgav komitéens betænkninger med tilhørende beslutningsforslag herom, som blev behandlet på Nordisk Råds session i København i november 2011.

Hele notatet (PDF)