Notat om tilskud til privat behandling for høretab

13-08-2012

Rigsrevisionen følger i dette notat op på 2 tidligere notater om tilskud til privat behandling for høretab. Notatet handler om en rapport fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet om den nuværende ordning for tilskud til behandling for høretab og et forslag til en fremtidig ordning. Baggrunden for rapporten og forslaget er bl.a. en betydelig stigning i kommunernes udgifter til tilskud til privat behandling for høretab i den periode, ordningen har eksisteret, og at kommunerne har haft vanskeligt ved at styre udgifterne.

Det vurderes i notatet, at forslaget vil kunne imødekomme de problemer, der har været rejst i forbindelse med den nuværende ordning for tilskud til behandling for høretab. På den baggrund er det Rigsrevisionens opfattelse, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF)