Notat om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU's regnskaber for 2010

20-08-2012

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse den 10. maj 2012 om at godkende afslutningen af EU's regnskaber for 2010. Herved meddelte Europa-Parlamentet decharge til Europa-Kommissionen og EU's øvrige institutioner mv. Notatet redegør for Europa-Parlamentets vigtigste bemærkninger til Europa-Kommissionens forvaltning samt regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed. Desuden indeholder notatet bl.a. en gennemgang af Europa-Parlamentets bemærkninger til den finansielle krises betydning for EU og en orientering om den seneste udvikling i samarbejdet om revision af EU-midler.

Hele notatet (PDF)