Notat om regionernes forvaltning af fedmeoperationer

17okt

Notatet handler om regionernes forvaltning af fedmeoperationer. Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om i et notat at undersøge regionernes forvaltning af fedmeoperationer i perioden 2006-2010.

Notatet besvarer Statsrevisorernes 6 spørgsmål:

  1. Udviklingen i antallet af fedmeoperationer fordelt på regioner med en beskrivelse af årsagerne til udviklingen, fx tekniske og økonomiske muligheder, behandlingsgaranti mv.
  2. Udviklingen i omkostninger pr. fedmeoperation på de offentlige sygehuse
  3. Udviklingen i DRG-taksten for fedmeoperationer
  4. Udviklingen i regionernes betaling for fedmeoperationer på private sygehuse
  5. Hvilke muligheder regionerne har haft for at udbyde fedmeoperationer, og om regionerne har anvendt disse muligheder
  6. Vurdering af, om regionerne har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af fedmeoperationer i perioden 2006-2010.

Hele notatet (PDF)