Notat om DSB

18-10-2011

Rigsrevisionen afgav den 14. september 2011 beretning til Statsrevisorerne om Kystbanen. I forlængelse heraf udarbejdede Rigsrevisionen et notat om en række regnskabstekniske forhold.

Notatet handler om følgende 3 områder:

  • nedskrivninger og hensættelser til tab vedrørende DSBFirst Øresund
  • DSB's behandling af meromkostninger i regnskabet for 2010
  • forudsætninger i DSBFirst Øresunds og DSB's årsrapport for going concern.

Hele notatet (PDF)