Notat om tilskud til privat behandling for høretab

01-11-2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på et tidligere notat om tilskud til privat behandling for høretab. Notatet handler om mulighederne for at ændre den eksisterende ordning for tilskud til privat behandling for høretab på baggrund af en foreløbig rapport fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Social- og Integrationsministeriet. Baggrunden for rapporten er en betydelig stigning i udgifterne til tilskud til høreapparater i den periode, ordningen har eksisteret, og at der - bl.a. fra kommunernes side - har været rejst kritik af ordningen.

Rigsrevisionen vil følge op i et kommende notat, når der er truffet beslutning om udformningen af den fremtidige ordning.

Hele notatet (PDF)