Notat om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2010

30-11-2011

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning og revisionserklæring for regnskabsåret 2010.

Notatet indeholder en oversigt over EU's indtægter og udgifter i 2010, og herefter beskrives de væsentligste konklusioner i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2010. Dernæst beskrives den seneste udvikling i samarbejdet om revision i EU, og notatet afsluttes med rigsrevisors bemærkninger til årsberetningen og udviklingen i samarbejdet.

Hele notatet (PDF)