Notat om opfølgning på notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration

05-05-2011

Rigsrevisionen følger i dette notat op på notat til Statsrevisorerne af 14. september 2010 om benchmarking af regionernes ledelse og administration. I notatet redegør Rigsrevisionen kort for regionernes og Danske Regioners proces og resultatet af en gennemført benchmarking. Benchmarkingen er gennemført med udgangspunkt i en ny metode, som regionerne tilslutter sig, og som tager højde for forskelle i regionernes organisering. Notatet er baseret på oplysninger fra Danske Regioner og den udarbejdede rapport "Benchmarking af regionernes fællesfunktioner", som er offentliggjort den 3. maj 2011.

Tidligere notater om emnet:

Hele notatet (PDF)