Notat om god praksis vedrørende dokumentation for udgifter afholdt af eksterne konsulenter

26-05-2011

Notatet handler om praksis i staten for refusion af udgifter afholdt af konsulent- og rådgivningsfirmaer til fx flyrejser og befordring, overnatning og ophold mv. I notatet er der bl.a. fokus på håndteringen af disse udgiftstyper for internationale konsulentfirmaer samt Finansministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets overvejelser om kontraktbestemmelser med sådanne firmaer om refusion af udgifter af denne art.

Hele notatet (PDF)