Notat om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU's regnskaber for 2009

27-05-2011

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse den 10. maj 2011 om at godkende afslutningen af EU's regnskaber for 2009. Herved meddelte Europa-Parlamentet decharge til Europa-Kommissionen og EU's øvrige institutioner mv. Notatet redegør for Europa-Parlamentets vigtigste bemærkninger til Europa-Kommissionens forvaltning samt regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed. Endelig indeholder notatet en gennemgang af Europa-Parlamentets bemærkninger til medlemsstaternes rolle i kontrollen med EU-midler.

Hele notatet (PDF)