Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af ulovligt opkrævede ejendomsskatter

15-02-2011

Efter anmodning fra Statsrevisorerne har Rigsrevisionen udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan en større undersøgelse af ulovligt opkrævede ejendomsskatter kan tilrettelægges. Flere grundejere er de seneste år blevet opkrævet for meget i ejendomsskat. Det er sket i de tilfælde, hvor et ændret fradrag for grundforbedringer er blevet omberegnet i forhold til grundskatteloftet. Det overordnede formål med en større undersøgelse vil være at undersøge årsagerne til, at der på dette område er forvaltet i strid med ejendomsskattelovens bestemmelser.

Hele notatet (PDF)