Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes indkøb af sygehus­medicin

02-08-2011

Efter anmodning fra Statsrevisorerne har Rigsrevisionen udarbejdet et notat, der beskriver, hvordan en større undersøgelse af regionernes indkøb af sygehusmedicin kan tilrettelægges. Ifølge Lægemiddelstyrelsen udgjorde udgifterne til sygehusmedicin i alt ca. 7,5 mia. kr. inkl. moms i 2010. Det overordnede formål med undersøgelsen er at vurdere, om Indenrigs- og Sundhedsministeriet og regionerne har en effektiv udgiftsstyring på området for sygehusmedicin.

Hele notatet (PDF)