Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af gymnasielærernes undervisnings­tid

03-08-2011

Notatet beskriver indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af gymnasielærernes undervisningstid.

Undersøgelsen vil bl.a. handle om, hvor meget tid gymnasielærerne bruger på at undervise, forskellene i lærernes undervisningstid mellem de forskellige typer gymnasiale uddannelser, og hvordan Danmark ligger på dette område sammenlignet med andre lande.

Hele notatet (PDF)