Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af CO2-kvoteregisteret

01-08-2011

Notatet beskriver indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af CO2-kvoteregisteret. Undersøgelsens formål er bl.a. at vurdere Energistyrelsens administration af kvoteregisteret og SKATs håndtering af momssvindlen med CO2-kvoter.

Hele notatet (PDF)