Notat om status for opfølgningen på kundeundersøgelsen fra 2009

10-08-2011

Rigsrevisionen fik i 2009 gennemført en kundeundersøgelse, som havde til formål at få kundernes vurdering af revisionens værdi. Undersøgelsen viste, at revisionen tilføjer værdi. Samtidig havde kunderne en række budskaber til Rigsrevisionen og forslag til forbedringer af arbejdsprocesser, dialog og rådgivning.

Rigsrevisionen gør i dette notat status over opfølgningen på kundeundersøgelsen og de resultater, der er opnået.

Hele notatet (PDF)