Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggeri

13-09-2010

Notatet beskriver indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af regionernes sygehusbyggerier.

Undersøgelsen har fokus på, om regionernes organisatoriske og økonomiske tilrettelæggelse af sygehusbyggerierne afspejler de risici, der knytter sig til byggeriernes kompleksitet.

Hele beretningen (PDF)