Notat om benchmarking af regionernes ledelse og administration

14-09-2010

Notatet handler om, i hvilken udstrækning regionerne selv udarbejder nøgletal og gennemfører benchmarking på administrationsområdet, og der er redegjort for, at regionerne ikke hidtil har gennemført systematisk benchmarking. Danske Regioner har besluttet, at de vil tilrettelægge en undersøgelse, så den giver det bedste afsæt for videndeling mellem regionerne om anvendelsen af resurser til administration og ledelse. 

Hele notatet (PDF)