Notat om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse

07-06-2010

Notatet handler om SKATs indsats i forbindelse med sommerhusejeres forpligtelse til at betale skat af eventuelle indtægter fra udlejning af sommerhuse beliggende i Danmark. SKAT har gennemført indsatser vedrørende indkomstårene 2006 og 2007.

Formålet med notatet var at undersøge, om SKAT har prioriteret indsatsen ud fra væsentlighed og risiko, om SKAT har gennemført indsatsen i overensstemmelse med SKATs generelle indsatsstrategi, og om SKAT har tilrettelagt den fremtidige indsats på dette område i overensstemmelse med erfaringer fra indsatsen. Notatet er sat i gang på foranledning af en statsrevisoranmodning.

Hele notatet (PDF)