Notat om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU's regnskaber for 2008

08-06-2010

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse den 5. maj 2010 om at godkende afslutningen af EU's regnskaber for 2008. Herved meddelte Europa-Parlamentet decharge til Europa-Kommissionen og EU's øvrige institutioner mv. Notatet redegør for Europa-Parlamentets vigtigste bemærkninger til Europa-Kommissionens forvaltning samt regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed. Endelig indeholder notatet en gennemgang af Europa-Parlamentets bemærkninger til medlemsstaternes rolle i kontrollen med EU-midler.

Hele notatet (PDF)