Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Trafikstyrelsen, DSBFirst og kontrakten om Øresundstrafikken/Kystbanen

19-02-2010

Notatet beskriver indholdet af og tidsrammen for en større undersøgelse af Finansiel Stabilitet A/S.

Notatet har fokus på Finansiel Stabilitet A/S' aktiviteter i forbindelse med afviklingen af nødlidende pengeinstitutter, herunder Finansiel Stabilitet A/S' sparsommelighed i forbindelse med driften. Derudover har notatet fokus på Finansiel Stabilitet A/S' tildeling af individuel statsgaranti til Amagerbanken i juli 2010.

Hele notatet (PDF)