Notat om revisionen af Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for 2009

16-12-2010

Rigsrevisor har i dette notat til Statsrevisorerne givet en orientering om revisionen, der har fundet sted for de fællesnordiske aktiviteter for 2009. Revisionen afgav påtegninger og beretninger om regnskaberne for Nordisk Råd, Nordisk Ministerråd og Nordisk Kulturfond for regnskabsåret 2009. Nordisk Råds kontrolkomité har behandlet beretningerne og afgav komitéens betænkninger med tilhørende beslutningsforslag herom. Beretningerne og kontrolkomitéens beslutningsforslag blev behandlet på Nordisk Råds session i Reykjavik i november 2010.

Hele notatet (PDF)