Notat om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet

07-12-2010

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om at udarbejde et notat, der orienterer om status på den igangværende undersøgelse af rejsekortprojektet.

Notatet redegør for tilrettelæggelsen af og tidsrammen for en større undersøgelse af rejsekortprojektet. Undersøgelsen vil vurdere beslutningsgrundlaget for igangsættelsen af rejsekortprojektet, Rejsekort A/S' styring af leverancen i forhold rejsekortsystemets indhold, pris og levering samt DSB SOV og Transportministeriets medvirken til at sikre fremdrift i rejsekortprojektet.

Undersøgelsen iværksættes med henblik på, at beretningen kan afgives til Statsrevisorerne medio 2011.

Hele notatet (PDF)