Notat om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2009

07-12-2010

I notatet orienterer rigsrevisor Statsrevisorerne om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning og revisionserklæring for regnskabsåret 2009.

Notatet indeholder en oversigt over EU's indtægter og udgifter i 2009, og herefter beskrives og kommenteres de væsentligste konklusioner i Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2008 samt den nyeste udvikling inden for revision og forvaltning af EU-midler.

Hele notatet (PDF)